Logo

Aanleveringen

Breng afval naar onze stortplaats
Van asbesthoudend afval tot steenpuin

Breng je afval naar onze stortplaats

Zowel particulieren als bedrijven kunnen zelf hun afval naar onze stortplaats brengen. Onder meer volgende materialen en voorwerpen kan je in ons sorteer- en recyclagecentrum deponeren:

Met onze wettelijk geijkte weegbrug wegen wij al het afval dat je aflevert. Je betaalt in ons sorteercentrum immers volgens het gewicht van je afval. Als je te veel afval hebt om zelf te vervoeren, kan je eveneens een container bestellen voor op jouw locatie.

Een container nodig voor jouw afval?

Reserveer er nu een online!