Logo

Aanleveringen

Breng afval naar onze stortplaats
Bij ons betaal je volgens gewicht

Van asbest tot gemengd afval storten

Zowel particulieren als bedrijven kunnen in onze stortplaats in Lokeren onder andere asbest, tuinafval en gemengd afval storten. Andere materialen en voorwerpen die je in ons sorteer- en recyclagecentrum kan deponeren, vind je hier:

Met onze wettelijk geijkte weegbrug wegen wij al het afval dat je aflevert. Je betaalt in ons sorteercentrum immers volgens het gewicht van je afval. Als je te veel afval hebt om zelf te vervoeren, kan je eveneens een container huren voor op jouw locatie.

Een container huren voor jouw afval?

Reserveer er nu een online!